เปิดให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลแสนตุ้ง

ขณะนี้เทศบาลตำบลแสนตุ้ง ได้เปิดให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลแสนตุ้งแล้ว ขอเชิญทุกท่านใช้บริการได้ค่ะ