ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ระบุคำที่ต้องการค้นหา    
ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางเครื่องถ่ายเอกสาร ตามแบบ ปปช7 28/08/2560
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 11/08/2560
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 07/06/2560
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 20/02/2560
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 16/02/2560
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 22/11/2559
7 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงฆ่าสัตว์ (เก่า) หมู่ที่ ๗ 22/11/2559
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 26/09/2559
9 อรถยนต์ตรวจการณ์ รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ CAB (ยกสูง) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ซี.ซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบและวิทยุสื่อสาร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสอบราคา) จำนวน ๑ คัน 23/08/2559
10 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ( ๔ ประตู )ยกสูง จำนวน ๑ คัน 04/12/2558
11 wso 07/10/2558
12 ผลการเปิดซองประมูลราคาให้เช่าห้องสุขสาธารณะในตลาดสดเทศบาลตำบลแสนตุ้ง 02/05/2557
13 สรุปลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2556 30/09/2556
14 กำหนดเวลาที่จะตรวจรับงานจัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM จำนวน 1 ชุด 02/09/2556
15 สรุปลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2556 30/08/2556
16 สรุปลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2556 31/07/2556
17 กำหนดเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณต่อจากบ้านป้าช่อไปเชื่อมถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตุ้ง 25/07/2556
18 สรุปลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2556 28/06/2556
19 สรุปลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2556 31/05/2556
20 สอบราคาซื้อติดตั้งชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย ฯ 17/05/2556