ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

รายละเอียด : โครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลแสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
[เอกสารเพิ่มเติม]
ที่มา : กองคลัง
วันที่ประกาศ : 07/06/2560