ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
[เอกสารเพิ่มเติม]
ที่มา : กองคลัง
วันที่ประกาศ : 11/08/2560