ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียด : ขอประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[เอกสารเพิ่มเติม]
ที่มา : กองวิชาการและแผนงาน
วันที่ประกาศ : 02/10/2560